Văn học

Không Tạo Tác

Không Tạo Tác

Ở đoạn cuối kinh Pháp hội Văn-thù-sư-lợi Phổ môn, Ma vương Ba-tuần bạch Đức Phật rằng nếu kinh này được lưu truyền ở đời thì “thế giới tôi phải trống rỗng” và: “Mong Như Lai thương xót chẳng hộ niệm kinh này cho tôi được an ổn hết lo khổ”.

Xem chi tiết
Giữ Tâm Ý Trong Sạch

Giữ Tâm Ý Trong Sạch

Là đệ tử Phật, ai cũng biết bài kệ nổi tiếng, được xem là tinh túy, là tôn chỉ của giáo pháp Thế Tôn: “Không làm các việc ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, chính là lời Phật dạy” (Pháp cú, kệ 183). Tâm ý trong sạch có thể khái quát là không tham lam, không thù hận và không si mê.

Xem chi tiết
KHỞI TÂM TỨC LÀ VỌNG

KHỞI TÂM TỨC LÀ VỌNG

KHỞI TÂM TỨC LÀ VỌNG Quang Minh

Xem chi tiết
TRẠNG THÁI CỦA TÂM

TRẠNG THÁI CỦA TÂM

TRẠNG THÁI CỦA TÂM Quang Minh

Xem chi tiết
Bài viết Văn học
Loading