Khoa học đời sống

Thiền Định Và Khoa Học Thần Kinh. Khía Cạnh Khoa Học Và Y Học.

Thiền Định Và Khoa Học Thần Kinh. Khía Cạnh Khoa Học Và Y Học.

Thiền Định Và Khoa Học Thần Kinh. Khía Cạnh Khoa Học Và Y Học.

Xem chi tiết
Mình Đúng, Người Sai và Sự ăn Chay và ăn Thịt

Mình Đúng, Người Sai và Sự ăn Chay và ăn Thịt

Khi khen pháp của mình đúng và pháp tu của người khác sai là ngã mạn, hay ganh tị. Vì thế người Phật tử phải xem vị Thầy ấy có chê bai các pháp khác hay không. Bác bỏ việc ăn chay vì cho rằng Đức Phật ngày xưa ai cho gì ăn nấy, hay là chỉ vì mình cảm thấy thua người ăn chay mà sinh lòng ganh ghét? Hay là chỉ vì cảm thấy sự tội lỗi chưa thoát được cái thèm thịt của chúng sanh mà bài bác người ăn chay?

Xem chi tiết
Giản Dị Là Sống Hài Hòa

Giản Dị Là Sống Hài Hòa

Trong 12 giá trị sống đã được UNESCO khẳng định và định hướng cho nhân loại trong hiện tại và tương lai, “Giản dị” rất thân thuộc với giá trị văn hóa truyền thống dân tộc ta bởi nó được xem là một đức tính tốt đẹp vốn có của con người Việt Nam. Nói đến giản dị là nói đến một lối sống tích cực không phô trương hình thức, biết vừa đủ và trân trọng những giá trị vật chất dù là nhỏ nhất trong đời sống. Một khía cạnh nữa về giản dị tôi muốn đề cập đến ở đây là sống một cách hài hòa.

Xem chi tiết
Sức Mạnh Của Sự Tha Thứ

Sức Mạnh Của Sự Tha Thứ

Thật là một điều khó khăn, để quên đi những chuyện không vui xảy ra trong quá khứ, tuy nhiên, đây là một bước quan trọng giúp cho chúng ta khỏe mạnh, bởi vì điều nầy sẽ chữa lành được căn bệnh của chúng ta.

Xem chi tiết
Bài viết Khoa học đời sống
Loading