Hoằng pháp

Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn Lần Thứ 11

Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn Lần Thứ 11

TƯỜNG THUẬT NGÀY VỀ NGUỒN LẦN THỨ 11 TẠI CHÙA KHÁNH ANH – PHÁP QUỐC TỪ NGÀY 27 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2018

Xem chi tiết
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II, Nhiệm Kỳ 3 (2016-2020) GHPGVNTN Hoa Kỳ

Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II, Nhiệm Kỳ 3 (2016-2020) GHPGVNTN Hoa Kỳ

ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ II, NHIỆM KỲ 2016-2020 Các phiên họp khoáng đại III, IV, V và lễ bế mạc

Xem chi tiết
Chương Trình Hoằng Pháp Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ 2019

Chương Trình Hoằng Pháp Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ 2019

Chương Trình Hoằng Pháp Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ 2019

Xem chi tiết
Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp

Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp

Bản tin ngắn số 2 về Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp

Xem chi tiết
Khóa Tu Học Phật Pháp  Bắc Mỹ Lần Thứ 8 năm 2018

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 8 năm 2018

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 8 năm 2018 tại Khách sạn Ala Moana Holtel, Honolulu, Hawaii

Xem chi tiết
Bài viết Hoằng pháp
Loading