Chuyên đề

Phải làm gì khi niệm Phật không được nhất tâm?

Phải làm gì khi niệm Phật không được nhất tâm?

Phải làm gì khi niệm Phật không được nhất tâm?

Xem chi tiết
Cách báo hiếu trong ngày lễ Vu Lan

Cách báo hiếu trong ngày lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan báo hiếu không chỉ là ngày dành cho các Phật tử mà đó còn là mùa báo ân, báo hiếu của tất cả những người con dành cho bố mẹ đã sinh thành và dưỡng dục mình. Đây còn là dịp nhắc nhở các thế hệ nhớ về các anh hùng dân tộc đã có công với đất nước.

Xem chi tiết
Bài viết Chuyên đề
Loading