Mong cầu Giác ngộ - Thăm Chùa Khánh Anh Paris

Mong cầu Giác ngộ - Thăm Chùa Khánh Anh Paris

Mong cầu Giác ngộ - Thăm Chùa Khánh Anh Paris

Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn Lần Thứ 11

Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn Lần Thứ 11

TƯỜNG THUẬT NGÀY VỀ NGUỒN LẦN THỨ 11 TẠI CHÙA KHÁNH ANH – PHÁP QUỐC TỪ NGÀY 27 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2018

Hành Trạng Và Sự Nghiệp của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu

Hành Trạng Và Sự Nghiệp của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu

Bài Thuyết Trình: Hành Trạng Và Sự Nghiệp của Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH ĐÔN HẬU Chánh Thư Ký Xử Lý Viện Tăng Thống GHPGVNTN nhân ngày Khánh Thành Chùa Đôn Hậu tại Na Uy Hành Trạng Và Sự Nghiệp

Không Tạo Tác

Không Tạo Tác

Ở đoạn cuối kinh Pháp hội Văn-thù-sư-lợi Phổ môn, Ma vương Ba-tuần bạch Đức Phật rằng nếu kinh này được lưu truyền ở đời thì “thế giới tôi phải trống rỗng” và: “Mong Như Lai thương xót chẳng hộ niệm kinh này cho tôi được an ổn hết lo khổ”.

Thiền Định Và Khoa Học Thần Kinh. Khía Cạnh Khoa Học Và Y Học.

Thiền Định Và Khoa Học Thần Kinh. Khía Cạnh Khoa Học Và Y Học.

Thiền Định Và Khoa Học Thần Kinh. Khía Cạnh Khoa Học Và Y Học.

Bài viết mới nhất
Bài viết xem nhiều nhất